En kort historia

swedish classic carsSverige är ett land som alltid har varit väldigt beroende av andra länder och tagit mycket inflytande och inspiration från dem. Det gäller även förkärleken för bilar och framförallt äldre bilar. När man tänker på begreppet “äldre bilar” eller “klassiska bilar” så tänker man oftast på stora, vräkiga bilar så som Cadillac, Oldsmobile och liknande. Det som de flesta av dessa bilar har gemensamt är att de är från USA och är byggda kring 50-talet.

USA var under den här perioden ett rikt land med gott om olja. Landet hade på ett bra sätt återhämtat sig från de två världskrigen och ville nu växa och ta hand om sitt eget land. Man byggde stora och vräkiga bilar för att visa upp lyx och pengar. Dessa bilar var även populära hos yngre personer och i USA växte under den här tiden en ny kultur kom upp.

Idag kallar man i Sverige den här kulturen för “raggarkultur” och det finns många som lever, nästan helt i den här typen av kultur. Det som är utmärkande är förkärleken till bilar och motorfordon från 1950-talet, men även musik, kläder och övrigt mode är hämtat från den här tiden. Ungdomligt, fräscht och oskuldsfullt även om det är rebelliskt och framförallt var under 50-talet i USA.

Den här kulturen spreds från USA till olika delar av världen och fick ett starkt fäste i Sverige. Dock avtog det med tiden då världens ekonomi avtog och det blev dyrare med bränsle. Att äga och ha en klassisk bil gick från ungdommar till äldre personer som hade en bättre ekonomi. Det som sedan fick fart på kärleken och kulturen kring de klassiska bilarna och i stor mån även 50-talets USA var filmer som började dyka upp. Den mest klassiska film, som gav ett nytt startskott för kulturen, var Greece. Det går inte att ta miste på vad filmen gjorde för den klassiska bilen i Sverige.