Raggare – älskade eller hatade?

GreaserNär man tänker på klassiska bilar så tänker man ofta på raggare. Ordet raggare kommer från ordet ragga som betyder att man söker sexuell kontakt. Raggare innebär också att man tillhör en motorburen kultur som förknippas med 50-talets USA. Det var populärt att vara raggare, både i Sverige och i USA under 50-talet och delvis även under 60-talet men det var även en kultur som snabbt försvann. Den fanns kvar på glesbygden och i mindre samhällen men var inte lika stor och populär. Raggare förknippades under senare delen av 1900-talet som något dålig och man var mindre begåvad om man var raggare.

Sedan kom popkultur från USA med musik och filmer och raggar kulturen växte åter igen i Sverige. Bilarna blev vanligare och raggare blev mer synligt på flera olika håll. Det blev en mer accepterad kultur och idag något som nästan alla, har tagit del av. Deras förkärlek är till de klassiska bilarna som kom från USA efter andra världskriget och hela kulturen som följde med så som musik och klädstil. Hela raggar begreppet står för frihet och revolt

I Sverige är raggarkulturen idag populär och varje sommar ser man mängder av folk kring äldre bilar och inbegripna i deras möten så kallade, crusingar. Det går dock inte att sticka under stolen med att raggar kulturen inte är älskad eller omtyckt av alla. Det är en kultur som både är älskad och hatar även om väldigt många kan hålla med om att de flesta bilarna är otroligt fina och välskötta.

Även om ordet raggare kanske inte har den bästa innebörden så är det ändå bilarna som är i centrum. De som tillhör kulturen har, eller vill ha, en klassisk bil och när väl en sådan införskaffas så tas de väl omhand och renoveras upp så att de ser ut som under sin glanstid. Bilen är själen i kulturen och bilen är älskad av de som är inbegripna i kulturen.