En kortare presentation av sidan

Många tycker det är väldigt rolig och intressant med äldre och klassiska bilar. Speciellt idag då man ser en trend på att dessa bilar blir mer och mer populära. När många tänker svensk sommar så är det i regel sol, glass och äldre klassiska bilar som man tänker på.

Både yngre och äldre personer har under en längre tid varit intresserad av bilar och motorer och under den svenska sommaren ser man fler och fler äldre klassiska bilar inta de svenska vägarna. Även mängden föreningar och möten med den här typen av bilar har blivit populärt. Det är därför som denna sida har skapats, för att ge en bättre bild av den klassiska bilen samt hur det ser ut idag för den här typen av fordon. Detta för att öka kunskapen och intresset för motorer och bilar.

Den här sidan kommer inte enbart ta upp den klassiska bilen som sådan utan hela kulturen som finns kring det här fenomenet, som är så stort i Sverige. Det enda land, förutom Sverige, som i någon mån han den stora traditionen med äldre bilar och möten är USA. Inte många länder i Europa är lika betagna kring klassiska bilar och det gör att Sverige har något speciellt som knyter samman det svenska folket. De flesta har varit på någon form av samling och varit runt den här typen av bilar. Det ligger i den svenska kulturen och traditionen att älska och vörda äldre klassiska bilar på det vis som man ser i Sverige idag.